Zakład krawiecki WELTMEX: zasady składania zamówień on-line

Zasady składania zamówień


1. Utworzenie projektu i wypełnienie formularza elektronicznego
2. Wybór z opcją "przymiarka" lub "bez przymiarki"
3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
4. Dokonanie przedpłaty
5. Termin realizacji i ewentualnej przymiarki
6. Wysyłka i płatność
7. Reklamacje i zwroty
8. Ochrona danych osobowych
Utworzenie projektu i wypełnienie formularza elektronicznego

W celu złożenia ważnego zamówienia na wykonanie ubrania szytego na miarę Klient musi dostarczyć wszystkie niezbędne dla danego fasonu dane w formularzu elektronicznym:
1. Utworzyć indywidualny projekt produktu poprzez wybór poszczególnych, dostępnych detali dla wybranego fasonu.
2. Dokonać wyboru kolejnych wymaganych indywidualnych opcji tj:
a) koloru i rodzaju tkaniny
b) koloru podszewki
oraz opcji dodatkowych np. rodzaju indywidualnego haftu umieszczonego wewnątrz projektowanego ubioru.
3. Pomiarów ciała zdjętych w miarę dokładnie według "Instrukcji Pomiarów" umieszczonej na stronie internetowej
W sytuacji, w której Klient zdecydowałby się na wybór tkaniny spoza formularza zamówienia np. ze strony naszego głownego partnera angielskiej firmy Bateman & Ogden. Ltd lub innej, należy wpisać w
" dodatkowe informacje dotyczące zamówienia "
symbol tkaniny z napisem "zmiana tkaniny".
Po otrzymaniu takiego zamówienia dokonamy wyceny gotowego projektu i skontaktujemy się w celu potwierdzenia lub anulacji zamówienia. Niektóre projekty, szczególnie ubiory typu frak, smoking, żakiet angielski oraz stresemann mają mniejszą możliwość wyboru opcji dodatkowych ze względu na ich sformalizowany charakter.
Dodatkowe sugestie, pomysły oraz życzenia Klientów nie ujęte w "opcjach wyboru" mogą być zrealizowane po umieszczeniu ich w polu "dodatkowe informacje dotyczące zamówienia" i omówione dokładnie podczas telefonicznego potwierdzenia terminu wykonania zamówienia.


Wybór z opcją "przymiarka" lub "bez przymiarki

W tradycyjnym modelu zamówienia ubioru szytego na miarę w zakładzie krawieckim musimy przygotować się na co najmniej poniższą procedurę:

1. Wizyta w zakładzie krawieckim w celu zdjęcia pomiarów, wybrania fasonu, materiałów i dodatków.
2. Wizyta w celu przymiarki ubrania.
3. Wizyta w celu osobistego odbioru.

Oprócz powyższej tradycyjnej metody, oszczędzając czas i dodatkowe koszty naszym Klientom, ułatwiliśmy proces szycia ubrania na indywidualne miary wprowadzając dwie dodatkowe procedury:

A. Uszycie ubrania bez osobistej wizyty, wyłącznie na podstawie wysłanego do nas formularza elektronicznego z projektem, wymiarami i innymi niezbędnymi danymi.
Przy prawidłowo zdjętych pomiarach, i fasonie tradycyjnym ( nie ściśle dopasowanym ) ewentualne korekty są bardzo rzadkie i ograniczają się praktycznie tylko do ewentualnego skrócenia spodni, nieznacznej korekty w pasie itp.

B. Uszycie ubrania na podstawie samodzielnego projektu, wyboru tkaniny, dodatków itd z wizytą do przymiarki ubrania w czasie procesu szycia.
Przy osobistej wizycie na przymiarce, nawet przy niezbyt poprawnym zdjęciu pomiarów wszystkie korekty zostają oznaczone i usunięte dając w praktyce prawie 100% pewność odbioru gotowego ubrania już bez jakichkolwiek korekt.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia

Po poprawnym wypełnienieniu i wysłaniu formularza zamówienia w dni robocze, w ciągu maximum 24h wysyłamy e-mailową informację o przyjęciu zamówienia lub braku możliwości jego wykonania.
W dni wolne i święta potwierdzenie wysyłane jest w pierwszym dniu roboczym po dniach wolnych.
Brak możliwości wykonania zamówienia występuje tylko w przypadku:
1. Wyczerpania zapasu tkaniny u dostawcy.
2. Zbyt długiego terminu wykonania wynikającego z ilości bieżących zamówień

W przypadku zaakceptowania przez Klienta dłuższego czasu oczekiwania lub dokonania przez Niego zmiany tkaniny potwierdzając tę informację e-mailem zamówienie zostaje przyjęte.
Do informacji o przyjęciu zamówienia dołączona jest kwota przedpłaty oraz numer konta do wpłaty.


Dokonanie przedpłaty

W związku z tym, że zamówienie jest wykonywane na indywidualne miary, według projektu Klienta, z tkanin i dodatków wysokiej jakości sprowadzanych z zagranicy generujących znaczne koszty dla wykonawcy,
w celu zabezpieczenia interesu wykonawcy konieczne jest dokonanie przedpłaty która wynosi 1/3 wartości całego zamówienia.
Przedpłaty należy dokonać przelewem na konto bankowe podane w "informacji o przyjęciu zamówienia".
Zamówienia, na które nie zostanie dokonana przedpłata nie będą realizowane i zostaną automatyczne anulowane po 14 dniach od daty wysłania " informacji o przyjeciu zamówienia ".

Stali Klienci zakładu oraz składający kolejne zamówienia są z przedpłaty zwolnieni.


Termin realizacji i ewentualnej przymiarki

Po złożeniu zamówienia i dokonaniu przedpłaty zaczyna biec termin realizacji zamówienia który wynosi od min. 3 do 6 tygodni.
Dokładny termin odbioru oraz wstępny termin ewentualnej przymiarki ( zawarty w podanym terminie realizacji ) jest ustalany telefonicznie i uwzględnia priorytetowo adaptację do potrzeb i możliwości Klienta ( istnieje możliwość przymiarki w dni wolne w godzinach od 9.00 - 22.00 )


Wysyłka i płatność

Po zakończeniu realzacji Klient otrzymuje zamówienie zgodnie z wybraną opcją dostawy a więc:
1. Osobiście
2. Firmą kurierską
3. Pocztą
Płatność tj. 2/3 ceny przy dokonaniu przedpłaty lub 100% w przypadku braku przedpłaty następuje gotówką przy odbiorze: 1.Osobistym
2. " za pobraniem " firmą kurierską lub przelewem bankowym przed wysyłką zamówienia
3. " za pobraniem " pocztą lub przelewm bankowym przed wysyłką zamówienia


Reklamacje i zwroty

Wykonawca odpowiada za :
1. Wykonanie zamówienia zgodne z indywidualnym projektem wykonanym i wysłanym przez Klienta za pomocą formularza elektronicznego.
2. Ukryte wady materiałów oraz dodatków nie wynikające z niewłaściwego i niezgodnego z przeznaczeniem używania produktu ( Dz. U. z 1964r., Nr 16 poz. 93 z zm. - dalej kc) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. z 2002r., Nr 141 poz. 1176 z zm. - dalej ustawą).
3. Uszkodzenia powstałe w czasie transportu zamówienia do punktu odbioru wskazanego przez Klienta.
W powyższych przypadkach wszystkie koszty i działania mające na celu przywrócenie zamowienia do stanu zgodnego z Umową obciążą w całości Wykonawcę.
W sytuacji niemożności przywrócenia w/w stanu Klientowi zostaną zwrócone wszystkie zapłacone środki wraz z dodatkowymi kosztami w terminie do max 14 dni.
W przypadku drobnych korekt wynikających z omyłkowego podania wymiarów przez Klienta będą one usunięte bezpłatnie a Klient pokryje tylko koszty wysyłki.
Jeśli korekta wynika z pomyłki po stronie Wykonawcy pokryje on również koszty wysyłek.
Prawo do odstąpienia od "Umowy zawartej na odległość" i "zwrotu przedmiotu zamówienia" nie przysługuje (art. 38 ustawy o prawach konsumenta) jako, że przedmiotem zamówienia są produkty nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Klientów składających zamówienie elektroniczne będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych jest ZPU WELTMEX w Kaliszu, ul. Parkowa 5, 62-800 Kalisz, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem : NIP 6181618266, REGON 250694799 nr telefonu: +48 507 97 11 83, adres poczty elektronicznej : weltmex@ekrawiec.pl

3. Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe Klientów wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

4. Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe Klientów innym podmiotom, w tym podwykonawcom lub partnerom Administratora, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5. Podawanie przez Klientów swoich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwi realizację zamówienia.

6. Klient, poprzez wysyłkę wypełnionego formularza zamówienia ,wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z punktem 3 niniejszej klauzuli.

7. W przypadku anulacji zamówienia Klienta administrator usunie wszystkie dane umieszczone i przesłane w formularzu zamówienia .

8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, w szczególności w Ustawie o ochronie danych osobowych.

Odwiedź nas na facebooku:
Masz jakieś pytania? Zadzwoń ! pn-pt. 9-17 sb. 10-12 (+48) 507 97 11 83 lub (+48) 509 32 68 81 lub napisz : weltmex@ekrawiec.pl