Współpracowaliśmy w realizacji programu "Krzyżówka Szczęścia" ubierając prowadzącego,
znanego aktora Tomasza Stockingera.