OPERA BAŁTYCKA - "MADAME CURIE" stroje z przełomu XIX i XX wieku - 2010